Sommerbeite i Bjellandsbakken

Ledig for hopper med føll i 2020.

 

Sommerbeitet i Bjellandsbakken vil holdes av til føllhopper neste år for å sikre ro i og god ekstra tilgang på mat for hoppene med sine føll. Beitet er rikt med bakker og mye gress, og med lett terreng som passer for de små føllene. 

 

Også her er det bris fra havet som gjør at det er lite insektplager. 

 

Vi fører jevnlig tilsyn med flokken, og ønsker du mer omsorg for hesten din kan vi mot et tillegg utføre Nærmere Ettersyn på avtalte dager. Ved NE visiterer vi hestene, både hoppen og føllet, sårstell av småsår o.l.  Alle NE skrives ned på egne skjemaer og du som hesteeier vil få oppdatering etter hver eneste NE.

Ridebanen og stelleplassen kan selvsagt brukes mens du har hestene på beitet på Kvitemyr.

Kontakt oss om du lurer på noe, eller for å sikre deg plass på føllbeitet eller på vårt andre beite i Pigane. I Pigane vil det bli en blandet flokk av hopper og vallaker som årene før.

Trykk gjerne inn på bildene for å se dem i større format med beskrivelse.

Hopper med sine føll

Bjellandsbakken vil være for hopper med sine føll