top of page
Det gamle idealet – moderne hest?

Gamle idealer – fortsatt like aktuelt?

 

Den gamle Frederiksborghesten var en edel barokk hest. Det vises godt gjennom gamle malerier, og kan også ses på den utstoppede Frederiksborgeren Perlen. Formålet med stutteriavlen var å avle lette ridehester til den høyere ridekole og elegante kjørehester til hoffet. Frederiksborghesten ble avlet i stor skala til Europas adel og kongehus, og var Danmarks fremste eksportvare gjennom flere hundre år. Den var de danske kongers stolthet.

 

I Europas mange kriger bar Frederiksborgerne mange menn i kamp, de måtte være utholdende, raske, sterke og tøffe. Det er klart at hestene som var et så viktig fremkomstmiddel og  arbeids-verktøy også måtte være meget ridbare og ha et godt gemytt.

 

I fredstid red de rike herrer som ren fornøyelse øvelser i den høyere rideskole. De fleste maleriene vi finner av Frederiksborghesten er nettopp fra fredstid og viser Frederiksborgerens eleganse.

 

Er gamle avlsmålsettingene i konflikt med dagens ønsker av en moderne hest? Ønsker vi ikke fortsatt utholdende og sterke hester? Hester med evne til dressurøvelser? 

 

I dag er Frederiksborgeren å finne i mange grener, som sprang, dressur, feltritt, kjøring, distanse og er gode turhester. Ikke overraskende er de populære innen akademisk og barokk ridning. 

 

Frederiksborghesten -  en moderne adelshest.

Bilde lånt fra boken klassisk ridekunst av Bent Branderup. 

Bilde lånt fra boken klassisk ridekunst av Bent Branderup. 

bottom of page