Avlshingsten

Avlshopper

Tørrildhavens Maja

Scarlett O'Hara

Føll

KM Conell 

Kvitemyrs Cardhu