Kong Fredrik 7’s favoritthest og vår egen spill levende Sanza

Det var en underlig opplevelse å se Kong Fredriks favoritthest Perlen fra 1863 utstoppet. Perlen er så lik vår egen spill levende Sanza (etter Tørrildhavens Maja og Salisbury Vejleby) at man kunne tro hester kan fødes om igjen.

I dag står Perlen utstoppet på Christiansborg Slot i København, og er en del av utstillingen  ‘All the king horses’. En utstilling om de danske kongers hester, og avlsarbeid gjennom århundrer.

Sammenlikn Perlen og Sanza. Perlen var mer muskesatt i levende live, som vises på maleriene, og Sanza skal fortsatt vokse seg ut av ungdommen, men ser man på størrelse, deres høyreiste holdning og skjelettet så har disse hestene mange likheter. Og de er begge Fredriksborgheter; Perlen fra 1863 og Sanza fra 2017.

Perlen var edel og høyreist og det er interessant å sammenlikne de gamle kongers Fredriksborghester med dagens hester.

 

Det slår meg at de gamle idealene for hva en god og elegant hest ikke avviker særlig fra dagens standard. Se bildene på oversikten over alle kongene fra 1700  til 1900 tallet ser vi tydelig at Fredriksborghestene ble avlet edle og elegante, hester som like gjerne kunne vært født i dag. 

Kong Fredrik VII på sin favoritthest, Den hvitfødte Fredriksborgeren Perlen. 

Fredriksborghestene var tydelig edle hester, avlet av konger og adelige. Det synes godt av de gamle bilder og statuer av kongene sittende på sine hester.